Trudne pytania egzaminacyjne cz.1

Powracamy do pytań, które sprawiają trudności wielu kursantom podczas zdawania egzaminu na prawo jazdy

Czy przejeżdżając przez kałużę, powinieneś zmniejszyć prędkość tak, aby uniknąć ochlapania pieszych?←

 

TAK/NIE

 

 

Poprawna odpowiedź brzmi TAK
Uzasadnienie:
Unikanie ochlapania pieszych powinno być empatycznym, naturalnym odruchem każdego kierującego. Rzeczywistość drogowa bywa jednak brutalna a piesi często cierpią w konfrontacji z kierowcami i jesienną pluchą. Warto wiedzieć, że obowiązek zmniejszenia prędkości tak aby uniknąć ochlapania pieszych wynika z przepisów. W Art. 3 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym możemy przeczytać, że „uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani zachować ostrożność albo gdy ustawa tego wymaga – szczególną ostrożność, unikać wszelkiego działania, które mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego, ruch ten utrudnić albo w związku z ruchem zakłócić spokój lub porządek publiczny oraz narazić kogokolwiek na szkodę.”  Ochlapywanie pieszych jest bez wątpienia działaniem zakłócającym spokój oraz porządek publiczny oraz narażającym pieszych na szkodę. Kierujący powinien zatem unikać takiego działania.
2018-09-05T07:39:10+01:00 05/09/2018|Aktualności, Kodeks drogowy|0 komentarzy

O autorze:

Zostaw komentarz