Jazdy szkoleniowe

Liczba godzin dla zajęć praktycznych nie może być mniejsza niż:

 • 5 - w zakresie prawa jazdy kategorii AM,
 • 15 - w zakresie prawa jazdy kategorii B+E,
 • 20 - w zakresie prawa jazdy kategorii A1, A2, A, C1, C1+E, D1+E lub T,
 • 25 - w zakresie prawa jazdy kategorii C+E lub D+E,
 • 30 - w zakresie prawa jazdy kategorii B1, B, C, D1,
 • 60 - w zakresie prawa jazdy kategorii D.

Zajęcia praktyczne obejmują zajęcia prowadzone na placu manewrowym i w ruchu drogowym, przy czym:

 • powinny uwzględniać jazdę poza obszarem zabudowanym lub na drogach o dopuszczalnej prędkości poruszania się powyżej 70 km/h o łącznym czasie nie krótszym niż:
  • o 3 godziny, przy kategorii A1, A2, A lub B1,
  • o 4 godziny, przy kategorii B, B+E, C1, C, C1+E, D1+E lub T,
  • o 10 godzin, przy kategorii D1, C+E oraz D+E,
  • o 20 godzin, przy kategorii D,
 • powinny być prowadzone łącznie na odcinku nie mniejszym niż 50 km (z wyjątkiem kategorii T) w czasie jednych zajęć.
 • Czas realizacji zajęć praktycznych nie może być dłuższy niż:
 • 2 godziny dziennie w okresie pierwszych:
  • o 4 godziny nauki w zakresie kategorii A1 lub A prawa jazdy,
  • o 8 godzin nauki w zakresie innych niż określone w poprzednim punkcie kategorii prawa jazdy,
 • 3 godziny dziennie - po określonych w pkt 1 godzinach nauki dla poszczególnych kategorii prawa jazdy oraz pozwolenia.
 • Zajęcia praktyczne mogą być prowadzone pod warunkiem posiadania przy sobie przez osobę szkoloną karty przeprowadzonych zajęć.
 • Instruktor prowadzący zajęcia praktyczne nie może szkolić jednocześnie więcej niż jednej osoby.

Godzina zajęć w zakresie części praktycznej szkolenia równa się 60 minutom.

Trasy

Trasy

Poznaj prawdziwe trasy egzaminacyjne

FAQ egzamin

FAQ

Odpowiedzi
na Twoje ptytania

Formu prawojazdy

Forum

Dyskusje
na najważniejsze tematy