Poważne zmiany zasad w zdawaniu na prawo jazdy. Co się zmieni? CZĘŚĆ 2

W pierwszej części artykułu omówiliśmy obowiązki i ograniczenia młodego kierowcy po wejściu w życie nowych przepisów. W tej części artykułu skupimy się na kierowcach z dłuższym stażem, ale także na możliwościach jakie dawać będzie CEPIK 2.0.

Koniec z redukowaniem punktów karnych

Mające wejść w życie nowe przepisy nieco inaczej niż dotychczas kształtują konsekwencje gromadzenia punktów karnych. Po pierwsze nie będzie już możliwości ich zmniejszenia. Obecnie, kierowcy z dłuższym stażem mogą uczestniczyć w specjalnych szkoleniach organizowanym przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, dzięki którym istnieje możliwość usunięcia ze swojego konta 6 punktów karnych. Największym problemem w tym przypadku może być cena takiego szkolenia ( 300-500zł ) oraz fakt, że można je odbywać jedynie raz na 6 miesięcy. Aktualnie, po uzyskaniu 24 punktów, kierowcy zostaje odebrane prawo jazdy. Po wejściu w życie nowych przepisów kierowca, który przekroczy 24 punkty karne, nie straci prawa jazdy, a jedynie zostanie skierowany przez starostę na kurs reedukacyjny związany z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Kurs będzie organizowany przez WORD za opłatą w wysokości 500 zł i obejmować będzie 28 godzin szkolnych – po 45 minut realizowanych przez cztery dni powszednie.

Już samo uczestnictwo we wszystkich zajęciach kursu pozwoli uzyskać zaświadczenie o jego ukończeniu.  Należałoby dostarczyć je do wydziału komunikacji w terminie sześciu tygodni od otrzymania skierowania na kurs (liczy się data doręczenia). Nie przedłożenie zaświadczenia w tym terminie skutkować będzie zatrzymaniem prawa jazdy. Sam kurs należy odbyć w ciągu miesiąca od doręczenia decyzji o skierowaniu. Ponowne zgromadzenie 24 punktów w okresie pięciu lat od odbycia kursu skutkować będzie całkowitym cofnięciem prawa jazdy.

Nowe usługi w CEPIK 2.0

Przepisy, które wejdą w życie w czerwcu przewidują szereg nowych funkcjonalności systemu CEPiK. Pojawić się ma np. możliwość otrzymywania mailowych powiadomień o:

 • ważności dokumentu potwierdzającego uprawnienia,
 • ważności badań lekarskich,
 • popełnionych naruszeniach w ruchu drogowym,
 • mandatach i terminach ich płatności,
 • końcu okresu próbnego,
 • terminach związanych z uprawnieniami użytkownika.

Dysponując natomiast numerem ewidencyjnym instruktora uzyskamy dostęp do:

 • zakresu posiadanych przez instruktora uprawnień,
 • informacji o liczbie osób przeszkolonych przez instruktora,
 • informacji o średnim czasie, jaki upłynął od zakończenia kursu do przekazania do ewidencji informacji o pozytywnym wyniku egzaminu,
 • informacji o zdawalności egzaminów przez kursantów przeszkolonych przez instruktora.

Z kolei podając w systemie numer ewidencyjny ośrodka szkolenia kierowców, będzie można uzyskać informacje takie jak:

 • nazwa ośrodka szkolenia kierowców lub innej jednostki prowadzącej szkolenie,
 • siedziba ośrodka szkolenia kierowców lub innej jednostki prowadzącej szkolenie,
 • numer ewidencyjny ośrodka szkolenia kierowców lub innej jednostki prowadzącej szkolenie,
 • zakres szkoleń przeprowadzanych przez ośrodek szkolenia kierowców lub inną jednostkę prowadzącą szkolenie,
 • data wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców lub data wpisu do ewidencji jednostek prowadzących szkolenie,
 • liczba przeszkolonych,
 • liczba szkód lub wypadków spowodowanych przez osoby przeszkolone w ośrodku szkolenia kierowców lub innej jednostce prowadzącej szkolenie,
 • statystyki dotyczące liczby wykroczeń popełnianych przez osoby przeszkolone w ośrodku szkolenia kierowców lub innej jednostce prowadzącej szkolenie,
 • zdawalność egzaminów w danym ośrodku szkolenia kierowców lub innej jednostce prowadzącej szkolenie,
 • średni czas, jaki upłynął od zakończenia kursu do przekazania do ewidencji informacji o pozytywnym wyniku egzaminu.

 

2018-04-06T14:37:18+01:00 09/02/2018|Aktualności|0 komentarzy

O autorze:

Zostaw komentarz